About

De Vinexmarkt bestaat dus nog niet in Nederland

In deze onderzoeks- en ontwerpopgave wordt gewerkt aan een alternatief voor het winkelcentrum Terwijde. Omdat de wensen en behoeftes van de bewoners van Leidsche Rijn in de loop van jaren veel zijn veranderd willen we de publieke gebieden in de wijk opnieuw bekijken. Met een markt proberen we een betere publieke leefomgeving en een sterkere identiteit te geven aan de Vinexwijk. Zonder voorbeeld is de vraag hoe deze eruit zou moeten zien en moet er dus op locatie veel getest worden. Het burenmarkt initiatief is een deel daarvan.

Anders dan het huidige manier van projectontwikkelen, willen we dicht bij de (eind)gebruikers blijven. Het idee is om dit proces toegankelijk te maken voor reacties van de bewoners en dan daarop in te spelen. Gedachten, interventies in het publieke domein, onderzoek, tekeningen, ontwerpoplossingen worden op deze blog getoond aan de bewoners van Leidsche Rijn en alle reacties, ideeën en kritieken zijn welkom.

De Vinexmarkt  is een project van Stichting The Outsiders

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: