HERKENINGS SPEL

VINEX IS EEN MISSVERSTANDIG…

Vinex wijken zijn het nieuwste soort suburb in nederland. Vanaf 1995 tot 2005 gerealiseerde woonprojecten zijn vinex genoemen.

Zijn belangrijkste uitgangspunten zijn:

*versterking van bestaande winkelcentra en voorzieningen (bestaande? Waar?)

*Beperken van de dreigende leegloop van (middel) grote steden in Nederland (welke? Is dat gelukt?)

*Bescherming van open gebieden in Nederland door verstedelijking te concentreren rond bestaande (middel) grote steden (groen hart? Waarom?)

*Beperken van automobiliteit tussen wonen, werken en voorzieningen (is dat waar? Er zijn weinig voorzieningen en nieman werk hier…)

Als ik praat over vinex, praat ik niet alleen over suburbs (kan ook binnenstad, zoals in Rotterdam), als ik praat over suburb, praat ik niet alleen over vinex, maar ook jaren 60, 70 en 80. Sommige van deze “suburbs” zijn in de stad genomen en nu wel deel van de stad. Het is moeilijk te bepalen wat als suburb word gezien… zij zijn, volgens wikipedia, wel gewoon wijken genoemd.

SUBURB betekenis kan je zelf bepalen: ik denk zelf dat het meest karakteristiek van suburb is de feit dat mensen uit andere wijken daar niet graag nartoe willen.

LEIDSCHE RIJN in dit geval is ook een suburb.

Waarom is de vinex geen aantrekkelijke plek dan? mensen zeggen dat deze geen identiteit heeft… is dat zo?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: